Теорія:

Об'єкт-оригінал можна замінити набором його властивостей: назв (величин) і значень.
Набір властивостей, що містить всю необхідну інформацію про досліджувані об'єкти і процеси, називають інформаційною моделлю.
У таблиці наведено приклад інформаційної моделі дачного будинку - картка з каталогу, за яким замовник будівельної компанії може вибрати відповідний проект. Кожна картка в каталозі містить назви (величини) властивостей будинку (зліва) і значення цих властивостей (праворуч).
 
Зовнішній вигляд1.png
Довжина                                      \(10\) м
Ширина\(8\) м
Кількість поверхів\(2\)
Матеріал стінцегла
Товщина стін\(0,6\) м
Внутрішнє оздоблення стіндошка
Матеріал дахушифер
... 
 
Всі назви властивостей в інформаційних моделях - це завжди знакові елементи, тому що назва може бути виражена тільки знаками.
А значення величин можуть нести як знакову, так і образну інформацію.
Наприклад, в таблиці значення величини «зовнішній вигляд» виражено образним елементом (малюнком), а значення інших величин виражені за допомогою знаків (чисел, слів, ком).
 
Образним елементом інформаційної моделі може бути не тільки таблиця або фотографія, а й об'ємний макет або відеозапис. Однак при цьому обов'язково повинна бути можливість зв'язати цей елемент з характеристикою конкретного об'єкта.
Наприклад, в рядку «Зовнішній вигляд» в каталозі будинків може бути вказаний шифр макета. А щоб самі макети були елементами інформаційної моделі, а не прикрасою, їх потрібно забезпечити ярликами з шифрами.
 
 
Зверни увагу!
Інформаційні моделі представляють об'єкти і процеси в образній або знаковій формі.
За способом подання розрізняють наступні види інформаційних моделей.
2.png
 
Образні моделі (малюнки, фотографії та ін.) являють собою зорові образи об'єктів, зафіксовані на будь-якому носії інформації (папері, фото- і кіноплівці і ін.). Багато інформації дають фахівцям отримані із супутників фотографії поверхні Землі.
 
3.png
 
Широко використовуються образні інформаційні моделі в освіті (ілюстрації в підручниках, навчальні плакати з різних предметів) і науках, де потрібна класифікація об'єктів за їх зовнішніми ознаками (в ботаніці, біології, палеонтології та ін.).
 
Знакові інформаційні моделі будуються з використанням різних мов (знакових систем). Знакова інформаційна модель може бути представлена у формі тексту на звичайній мові або програми на мові програмування, формули (наприклад, площі прямокутника\(S = ab\)).
 
У багатьох моделях поєднуються образні і знакові елементи.
 
 
Прикладами змішаних інформаційних моделей можуть служити географічні карти, графіки, діаграми та ін. У всіх цих моделях використовуються одночасно і графічні елементи, і символьна мова.
 
4.png