Теорія:

Якщо електронного листа треба розіслати кільком адресатам одночасно, варто об’єднати контакти у групи. Групи контактів також називають списками розсилки. Групам контактів надають імена. Для цього групи позначають мітками. Кожен контакт може входити до кількох різних груп контактів.
Список розсилки — це сервіс електронної пошти, який створює можливість об’єднати певну кількість людей у єдину групу для спрощення процесу розсилання листів.
Для створення нового списку розсилання слід:
1. Відкрити додаток Контакти 24.PNG =>23.PNG.
2. Установити позначки прапорців поруч із даними тих контактів, які ви плануєте включити до списку розсилання.
3. Вибрати кнопку Керувати мітками27.PNG.
4. Вибрати команду Створити мітку (рис.1).
5. Увести назву, що буде іменем нової групи контактів.
6. Вибрати кнопку Зберегти.
7. Закрити вікно Контакти.
 
 28.PNG
Рис.1
 
Надіслати листа за списком розсилки (мітками) можна як з адресної книги, так і з поштової скриньки. Розгляньмо обидва способи.

Для надсилання листа на адресу всіх членів групи з поштової скриньки слід:

1. Вибрати кнопку Написати.
2. Вибрати посилання Кому в заголовку листа.
3. Вибрати назву потрібної групи у списку кнопки Мої контакти у вікні Вибрати контакти (рис.2).
4. Установити позначку прапорця Вибрати всі, який розташовано вище від списку
контактів. У результаті буде встановлено позначки прапорців поруч з іменами
всіх контактів групи.
5. Вибрати посилання Додати.
 
29.PNG
Рис.2

Після цього у вікні створення нового електронного листа в полі Кому будуть введені адреси всіх членів групи.
 
Для надсилання листа з адресної книги потрібно:

1) відкрити адресну книгу 24.PNG → 23.PNG і список контактів (або обрану мітку);
2) виділити потрібні контакти й клацнути значок Надіслати лист 30.PNG;
3) написати й надіслати листа.
 
Іноді буває потрібно додати контакт до наявної групи контактів. Для цього слід:

1. Установити позначку прапорця в рядку контакту у вікні Вибрати контакти.
2. Вибрати кнопку Керувати мітками. Після цього відкриється список імен груп,
у якому будуть позначені ті групи, у яких уже перебуває вибраний контакт.
3. Вибрати ім’я групи, до якої додається контакт.
4. Вибрати кнопку Застосувати.
Відповідь:
Для видалення контакту з деякої групи достатньо зняти позначку в рядку з іменем цієї групи та застосувати зміни.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020.
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.