Теорія:

Вікно повідомлення
Вікно повідомлення ShowMessage (Показати повідомлення) використовується, щоб надати користувачеві певну  інформацію. Процедура ShowMessage виводить на екран інформаційне вікно із заданим повідомленням та кнопкою ОК. Заголовок вікна містить назву виконуваного файла.
Синтаксис виклику процедури:
ShowMessage(Текст);
Тут Текст — змінна або константа, що містить текст повідомлення.

Для того щоб продовжити роботу з програмою, користувач повинен клацнути кнопку OK. Поки користувач не клацне кнопку OK, подальша робота програми стає неможливою, тобто не можна «дістатися» вікна, розташованого позаду.
 
Створимо процедуру TForm1.FormMouseMove — обробник події MouseMove (англ. mouse move — переміщення миші)  з такою командою:
 
ShowMessage('Hello, World');
 
Результат виконання проєкту наведено на рис.5.
 
100.PNG
 
Рис.5
 
У цьому прикладі використано подію MouseMove. Цікавим є те, що в цьому випадку вікно виконання проєкту не вдасться закрити, використовуючи мишу. Адже тільки-но вказівник буде переміщуватися по вікні, настане подія MouseMove і як результат  подія ОnMouseMove, тобто запускатиметься на виконання обробник події MouseMove — процедура TForm1.FormMouseMove, яка знову відкриватиме вікно повідомлень. Тому закінчити виконання цього проєкту можна, вибравши кнопку Закінчити 101.PNG на панелі інструментів, або натиснувши сполучення клавіш Аlt+F4.
 
Вікна повідомлень можна використовувати для виведення результатів виконання певного етапу програми. Використання вікон повідомлень дозволяє програмісту уникнути додавання на форму зайвих елементів керування.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021.