1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека

  1. Програмне забезпечення комп’ютера

  2. Стиснення та архівування даних

  3. Основи захисту даних

  4. Інформаційна безпека

 2. Тривимірна графіка

  1. Інтерфейс програми Blender. Принципи тривимірної навігації

  2. Додавання тривимірних примітивів

  3. Вершини, ребра, грані. Екструдування форми об'єкта

  4. Графічні текстури. Текстові об’єкти та їх редагування

  5. Анімація. Рендерінг

 3. Опрацювання табличних даних

  1. Абсолютні та мішані посилання

  2. Логічні, математичні та статистичні функції

  3. Діаграми. Зображення рядів даних

  4. Упорядкування даних. Прості та розширені фільтри

  5. Обчислення підсумків. Умовне форматування

 4. Бази даних. Системи керування базами даних

  1. Системи керування базами даних

  2. Додавання, видалення, редагування даних у базі даних

  3. Фільтрація та сортування даних у таблицях

  4. Автоматизоване створення запитів у базі даних

 5. Алгоритми та програми

  1. Одновимірний масив даних

  2. Багаторядкове текстове поле

  3. Алгоритми опрацювання табличних величин

  4. Алгоритми впорядкування елементів масиву

  5. Двовимірний масив даних. Складність алгоритмів