Умова завдання:

3Б.
Знайди відповідність між між операторами та їх призначенням.
 
N:= Memo1.Lines.Count;    
 
for i:=1 to N do Masl[i]:=StrToInt( Memo1.Lines[i-1]);    
 
For i := 0 to Memo1.Lines.Count – 1 do
If Memo1.Lines[i] = ‘АБ’ Then Label1.Caption := IntToStr(i);
  —  
 
Знайди результати виконання операторів та перетягни їх у відповідні поля.
 
Варіанти відповідей:
Змінніій N присвоїти значення числа елементів в масиві Memo1.Lines
Пошук рядка ‘АБ' в масиві Memo1.Lines
занесення до числового масиву Mas рядків Memo1
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.