Теорія:

Компонент Memo є зручним інструментом для введення і виведення значень елементів одновимірного масиву.
Приклад:
Поле Memo зручно використовувати для відображення значень елементів масиву:
var words: array[1..5] of String; i: Integer;
begin {…}
Memo1.Clear;
For i := 1 to 5 do
      Memo1.Lines.Add(words[i]);
end;
Приклад:
Знайти суму цілих чисел, які вводяться з клавіатури у поле Memo. Кількість чисел не перевищує 100.
var Posl: array[1..100] of Integer; { масив для збереження чисел }
N, i, Sum: Integer;
begin
   N := Memo1.Lines.Count; Sum := 0;
   For i := 1 to N do Posl[i] := StrToInt(Memo1.Lines[i–1]);
   For i :=1 to N do Sum := Sum+Posl[i] ;
   Edit1.Text := IntToStr(Sum);
end;
12.PNG
Приклад:
Організувати пошук рядка ‘32’ в масиві Memo1.Lines .
var i: Integer;
begin
   For i := 0 to Memo1.Lines.Count – 1 do
   If Memo1.Lines[i] = ‘32’ Then Label1.Caption := ‘Знайдено в рядку ‘ + IntToStr(i);
end;
13.PNG