Теорія:

Комп’ютерні програми для роботи з текстовими документами називають текстовими редакторами. У них можна створювати, опрацьовувати та зберігати текстові файли, виводити їх на друк тощо. Таких програм є дуже багато.
 
Screenshot_7.png  Microsoft Office Word
Screenshot_8.png  Ooo4Kids Writer
Screenshot_9.png  OpenOffice Writer
Текстовий процесор — програма для створення, редагування текстового документа з широкими можливостями для оформлення макета для друку.
У нашій країні серед текстових процесорів найбільш поширеним є Microsoft Word, який є складовою частиною програмного пакета Microsoft Office. У середовищі текстового процесора можна створювати складні документи, додаючи до них малюнки (рисунки), таблиці і діаграми, автоматично контролювати орфографічні й граматичні помилки тощо.
 
Запусти на виконання програму Microsoft Word, виконавши наступні дії:
 
Пуск → Усі програми → Microsoft Office → MS Word  
 
Або за допомогою ярлика на робочому столі, клацнувши по ньому двічі лівою клавішею миші.
 
Перед тобою відкриється вікно MS Word, основні елементи якого позначено нижче.
 
Робоче вікно текстового процесора Microsoft Office Word
  
Ресурс 1.png
Текстовий документ — це електронний документ, створений, опрацьований і збережений в текстовому процесорі.
Об'єкти з якими працює текстовий процесор MS Word.
 
Текстові
Графічні
Символ, цифра, число, буква, слово, речення, текстМалюнок, рисунок, світлина, анімація, відео, схема, діаграма, графік, таблиця
 
Screenshot_17.png
 
Властивості текстових об’єктів
  
CимволШрифт, розмір, колір, накреслення
Cлово, реченняШрифт, розмір, колір, накреслення символів, інтервали між символами
АбзацВирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. Лисобей, О. Чучук — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 160 с.
Інформатика : підручник для 4 кл. закладів загальн. серед. освіти / Є. О. Лодатко, О. В. Мочула, Г. П. Яріш, 2021. — 160 с. : іл.