Історія не тільки цікава, але й одна з найскладніших наук.
Історія — наука, яка вивчає  минуле людства. Слово «історія» з грецької означає «дослідження»,  «повідомлення»,  «оповідь про події». Історію називають вчителькою життя. 
Історична подія — те, що в минулому сталося, відбулося та привернуло нашу увагу (увагу дослідника). Події неповторні, бо завжди відбуваються за участі конкретних людей, у певний час та в певному місці.

Історичне явище — подія, низка подій, загальні ознаки яких повторюються в інших подібних подіях, що відбулися на іншій території або в інший час.

Історичний процес — послідовність взаємозв’язаних у часі й просторі причинно-наслідковими зв’язками історичних подій і явищ.

Історичний опис — розповідь про риси, ознаки певної історичної події, явища, процесу, особи.

Історичний факт — історична подія, явище, процес, які відтворив, реконструював історик на основі відбору правдивих, важливих, на його думку, відомостей про минуле.
 
Археологія — самостійна історична наука, яка вивчає побут, матеріальну культуру людей минулих епох за археологічними знахідками (артефактами).
 
Генеалогія — родознавство, допоміжна історична дисципліна, що вивчає: історію родів; родовід якоїсь людини. Генеалогія пов'язана з такими суміжними науками, як геральдика, дипломатика, євгеніка, історія та інші
 
Геральдика — наука, що вивчає герби, які належать особам, родам, корпораціям, самоврядним громадам, територіям.
 
Нумізматика — наука, що вивчає старовинні монети та медалі. Фундаментальна для економічної, політичної історії, відіграє важливу роль в археологічному датуванні.  
  
Історична хронологія — одна із допоміжних історичних дисциплін, наука про методи обліку часу, системи датування(види календарів).
Періодизація історії України
1. Давня історія України — від появи першої людини (\(1\) млн років тому) до \(V \)ст.
 
2. Середньовічна історії України — \(V\) ст. до \(1569\) року.
 
3. Нова історія України — \(1569\) – \(1914\) року до початку Українських національних змагань під час Першої Світової війни.
 
4. Новітня Історія України — Від \(1914\) року, продовжується і нині. 
 
 Історичні діячі 
  
Людей, які вивчають минуле називають істориками«Батьком історії» вважають Геродота, який подорожуючи країнами стародавнього світу, записував побачене і розповіді учасників різних подій.
Свої розповіді він назвав «історіями». Усі його записи були складені у \(9\) книг і містили  опис історії держав стародавнього світу — Греції, Єгипту, Вавилонії та ін. Саме завдяки «Історії» Геродота ми можемо дізнатися про стародавні держави,пам’ятки культури, війни й інші події, відомості про  які не збереглися до нашого часу.
 
Українські вчені-історики.  
 
Вчений-історик
Праця
Нестор Літопис «Повість минулих літ»
Вікентій Хвойка Дослідження трипільської культури
Борис Мозолевський Дослідження життя стародавніх скіфів
Михайло Грушевський 10-томна «Історія України-Русі».