Теорія:

У розділі «Предмети» на МійКлас існує кілька метрик оцінок. Метрики оцінок підраховуються автоматично і допомагають Вчителю та Учневі в навчанні й роботі.
Прийняті на МійКлас метрики оцінок
 1. Бали — кількість балів, які школяр набрав за виконане завдання або тесту в розділі «Предмети».
 2. Залік/незалік (галочки) —залік / незалік за теорію і завдання.
 3. Прогрес — освоєння підтеми, теми, предмета від нуля до ста відсотків.
 4. Оцінка — оцінка за дванадцятибальною шкалою.
 5. Час — час виконання тесту.
1. Бали ♦
Screenshot_36.png
 • За кожне завдання можна набрати певну кількість балів (♦). Поруч із завданням видно, скільки набрано балів з максимуму можливих.
    
 • Якщо з першого разу не вдалося набрати максимальну кількість балів за завдання, то можна вирішувати ще і ще раз, поки не вдасться досягти максимуму.
 • Максимальну кількість балів за одне завдання можна заробити тільки один раз. Бали не накопичуються при багаторазовому рішенні одного і того ж завдання.
 • Усі набрані в «предмет» бали видно в публічному профілі користувача.
  Частина балів йде в ТОПи класу, класів в школі, шкіл.
   
 • У ТОПи йдуть тільки бали за предмети того класу, у якому зареєстрований Учень.
  Приклад:
  Якщо Учень 7 класу вирішує завдання для предметів 6, 7 і 8 класів, то в розділ «ТОПи» підуть тільки бали за предмети для 7 класу.
   
 • Якщо Учень змінить клас у своєму Особистому кабінеті, або якщо Вчитель змінить клас учня, то кількість балів у топах, у тому числі і в ТОПі шкіл, може помінятися. Це правило дійсно для всіх топів на МійКлас.
  Приклад:
  Учень 7 класу вирішує завдання для предметів 6, 7 і 8 класів. У його публічному профілі на сайті видно сума всіх балів за всі завдання, які він вирішував, тобто за предмети 6, 7 і 8 класів. Але в ТОПах зараховуються тільки бали за завдання для предметів 7 класу.

  Влітку Учень 7 класу перейшов до 8 класу і змінив інформацію про клас в Особистому кабінеті на МійКлас. Тепер це — Учень 8 класу. У його публічному профілі на МійКлас збережуться всі бали за предмети 6, 7 і 8 класів. У ТОПах перестануть зараховуватися його бали за завдання для 7 класу, але стануть зараховуватися бали за завдання для 8 класу. Для того щоб підніматися в ТОПах на перші місця, а також підняти рейтинг свого навчального закладу, Учень 8 класу буде продовжувати вирішувати завдання для предметів 8 класу.
 • Підходьте відповідально до редагування профілю! Якщо Користувач (Учень, Вчитель) видалить свій профіль на МійКлас, то будуть видалені й зароблені ним бали, досягнення й оцінки. Безумовно, можна зареєструватися повторно, але тоді необхідно буде набирати бали знову, з нуля. Видалення профілю Користувача з системи МійКлас позначиться і на топах шкіл — бали видаленого Користувача зникнуть зі «скарбнички» його школи в ТОПі.
2. Залік/незалік
Залік — якщо набрано 50% і більше з максимально можливої кількості балів за завдання. Враховується найкраща спроба.
Залік ставиться також при прочитанні теорії.

Screenshot_34.png
 
Screenshot_35.png
 
Не залік — якщо набрано менше 50% з максимально можливої кількості балів за завдання.
 
Screenshot_38.png
3. Прогрес
Відсоток зароблених балів із максимуму можливих.

Screenshot_42.png
4. Оцінка
Коли Учень відкриває розділ «Предмети», він бачить не тільки набрані бали (♦) і прогрес, але в деяких випадках й оцінку. Оцінку можна заробити за предмет, тему або підтему. Оцінка з'являється в тому випадку, якщо Учень вирішив достатню кількість завдань. Кількість вирішених завдань повинна бути достатньою для того, щоб система могла «зробити висновок» і підрахувати оцінку. 
Screenshot_41.png
 
Screenshot_40.png
 
Для підрахунку оцінки, яка з'являється в Учня в розділі «Предмети», до уваги беруться тільки ті завдання, які Учень хоча б раз вирішував. Завдання, які Учень не пробував вирішити, у підрахунку оцінки не враховуються.
Приклад:
Розглянемо, наприклад, тему «Числові та алгебраїчні вирази» в предметі «Алгебра, 7 клас». На знімку екрана нижче показано, як Учень сьомого класу бачить список завдань у даній темі.

screenProgressUchen.png

Ми бачимо, що:
 • завдання № 1, 2, 3 і 5, 6 ,7 він вирішував і заробив за кожне з них максимальну кількість балів;
 • завдання № 8 він вирішував і заробив два бала з чотирьох можливих;
 • завдання№ 4 він вирішував, але не заробив, жодного балу;
 • завдання№ 9 він не вирішував.
Для підрахунку оцінки учня за дану тему будуть враховуватися завдання № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Завдання 9 до уваги не береться.
Оцінка за тему (або підтему) розраховується за такою формулою:
 
Сума балів, набраних Учнем за ті завдання, які він вирішував у темі (або підтемі)Максимум балів, який можна набрати за ті самі завдання
 
Оцінка за предмет розраховується за аналогічною формулою:
 
Сума балів, набраних Учнем за ті завдання, які він вирішував у предметіМаксимум балів, який можна набрати за ті самі завдання
Приклад:
Спираючись на наведену вище формулу, оцінка за тему «Числові та алгебраїчні вирази» у нашого Учня підрахована таким чином:
 
Сума балів,набраних Учнемза завдання1,2,3,4,5,6,7і8Максимум балів за завдання1,2,3,4,5,6,7і8=1♦+2♦+1♦+0♦+2♦+2♦+2♦+2♦ 1♦+2♦+1♦+2♦+2♦+2♦+2♦+4♦=12♦16♦=75%
 
Screenshot_43.png
Відсоток балів, набраних за вирішення завдання, переводиться в оцінку за такою таблицею:
  
 
Оцінка Відсоток* Рівні засвоєння підтеми
12
97-100% високий
11
89-96% високий
10
81-88% високий
9
71-80% достатній
8
61-70% достатній
7
51-60% достатній
6
41-50% середній
5
31-40% середній
4
21-30% середній
3
11-20% початковий
2
2-10% початковий
1
0-1% початковий (невиконано)

*Відсоток зароблених балів із максимально можливої кількості балів за ті завдання, які Учень вирішував у предметі/темі/підтемі.

**Зверніть увагу: в розділі «Результати учнів» рекомендована оцінка підраховується інакше.
Приклад:
Отже, вирішивши 8 завдань у темі, набравши 75% балів (♦) з максимуму можливих за дані завдання, наш Учень заробив оцінку «9». 
 
Screenshot_44.png
Зверни увагу!
Рекомендована оцінка в розділі «Результати учнів» — спеціальному розділі для Вчителів — розраховується за абсолютно за іншим алгоритмом.
 
У розділі «Результати учнів» при підрахунку рекомендованої оцінки за тему (підтему) система бере до уваги як ті завдання, які Учень вирішував, так і ті, які він не вирішував і не відкривав. Тому, якщо Учень вирішував тільки деякі завдання в темі (підтеми), рекомендована оцінка може виявитися низькою. Детальніше про розділ «Результати учнів» і рекомендовану оцінку читайте в курсі «ІКТ-грамотність», тема «Перегляд результатів учнів».
5. Час
Для кожного тексту є рекомендований час.

Screenshot_45.png
 
Коли Учень починає проходити тест, він бачить відлік часу і вчиться працювати в зазначених тимчасових рамках.
 
Screenshot_46.png
Що видно в публічному профілі користувача
Screenshot_50.png
 
У публічному профілі користувача видно:
 1. Усі бали за всі завдання, набрані в «Предметі» на МійКлас;
 2. Оцінки не нижче «6»;
 3. Прогрес, починаючи з 25%