1 клас

 1. Натуральні числа 1-10. Цифра 0. Дії з числами

  1. Ознаки та властивості предметів. Спільні та відмінні ознаки предметів. Поділ на групи

  2. Встановлюємо просторові відношення. Лічба

  3. Вивчаємо геометричні фігури

  4. Числа 1-10. Порівняння чисел. Числові рівності і нерівності

  5. Знаки «+», «-», «=». Додавання. Віднімання. Попереднє і наступне числа

  6. Склад чисел 6-10. Додавання та віднімання в межах 10

  7. Число і цифра 0. Одержуємо число нуль. Віднімаємо рівні числа

  8. Сантиметр. Вимірювання довжин відрізків

 2. Додавання і віднімання в межах 10. Задачі

  1. Компоненти дії додавання. Переставний закон додавання. Додавання в межах 10

  2. Компоненти дії віднімання. Взаємозв’язок додавання та віднімання. Віднімання в межах 10

  3. Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

  4. Поняття «задача». Структурні елементи задачі. Прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел

  5. Знаходження невідомого доданка, зменшуваного і від’ємника. Задачі

  6. Різницеве порівняння чисел. Задачі

  7. Вирази на 1 – 2 дії в межах 10. Задачі на збільшення (зменшення) чисел на кілька одиниць

  8. Порівняння математичного виразу і числа. Порівняння виразів

 3. Десяток. Числа 11 – 20

  1. Десяток – лічильна одиниця. Дециметр. Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки

  2. Числа 11 – 20. Утворення, запис, читання, порівняння чисел в межах 20

  3. Додавання і віднімання чисел в межах 20 на основі нумерації чисел. Задачі

  4. Обчислення виду 14 + 2, 14 -2. Задачі на знаходження суми трьох доданків

  5. Маса. Кілограм. Дії з іменованими числами

  6. Місткість. Літр. Дії з іменованими числами

 4. Арифметичні дії в межах 100. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд

  1. Розрядні числа 10 — 100. Обчислення виду 40 + 50, 60 – 30

  2. Числа 21-100. Нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання чисел на основі нумерації

  3. Вартість. Гривня і копійка. Дії з іменованими числами

  4. Додавання, віднімання виду 45 + 3, 45 – 3

  5. Додавання, віднімання виду 45 + 30, 45 - 30

  6. Додавання, віднімання виду 45 + 32, 45 – 32

  7. Одиниці довжини. Метр. Співвідношення між одиницями довжини

  8. Час. Одиниці вимірювання часу. Визначаємо час за годинником

2 клас

 1. Узагальнення та систематизація вивченого в 1 класі

  1. Нумерація чисел першої сотні

  2. Взаємозв'язок дій додавання та віднімання. Числові рівності та нерівності

  3. Величини

  4. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

 2. Додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20-ти

  1. Таблиці додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20-ти

  2. Обернена задача. Математичні вирази, що містять дужки. Порядок виконання дій

  3. Додавання та віднімання у межах 20 способом округлення. Задачі на знаходження суми трьох доданків

  4. Вирази зі змінною. Розв’язування задач двома способами

  5. Складені задачі

 3. Додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 100

  1. Прийоми додавання і віднімання: порозрядне, частинами, округленням

 4. Арифметичні дії множення та ділення. Табличне множення та ділення

  1. Знаходження невідомого множника, діленого або дільника

  2. Складені задачі, що містять просту задачу на множення та ділення

  3. Порядок дій у виразах, коли є множення і ділення

3 клас

 1. Арифметичні дії в межах 100. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд

  1. Час. Одиниці вимірювання часу. Визначаємо час за годинником

 2. Числа, дії з числами. Величини

  1. Нумерація чисел в межах тисячі. Дії на основі розрядного складу чисел

  2. Знаходження невідомих компонентів арифметичних дій

 3. Математичні задачі та дослідження

  1. Задачі на кратне порівняння

  2. Задачі на знаходження частини від числа

  3. Задачі на знаходження числа за його частиною

  4. Задачі з трійкою взаємопов'язаних величин

  5. Задачі на визначення часу початку події, тривалості події, часу закінчення події

  6. Задачі на різницеве порівняння

  7. Задачі на знаходження четвертого пропорційного