1. Ознаки предметів

  1. Порівняння предметів

  2. Пари і групи предметів

  3. Більше, менше, стільки ж

 2. Просторові відношення. Геометричні фігури

  1. Точка, пряма лінія, крива і відрізок

  2. Квадрат, коло, прямокутник, трикутник

  3. Просторові і часові уявлення

 3. Натуральні числа 1-10. Цифра 0.

  1. Нумерація. Скільки? Від 1 до 5

  2. Знаки порівняння, знаки дій і знак рівності

  3. Порівняння чисел від 1 до 5

  4. Нумерація. Скільки? Від 0 до 10

  5. Приклади від 0 до 10

 4. Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10

  1. Приклади на додавання і віднімання від 1 до 5

  2. Порівняння чисел від 0 до 10 і виразів

  3. Текстові задачі (від 0 до 10)

  4. Задачі на кмітливість (от 0 до 10)

 5. Табличне додавання й віднімання в межах 10

  1. Таблиця додавання. Число від 1 до 9

  2. Переставний закон додавання

 6. Відношення різницевого порівняння

  1. Збільшити або зменшити на...

  2. На скільки більше? На скільки менше?

 7. Нумерація чисел у концернтрі "Сотня"

  1. Лічба десятками

  2. Круглі числа

 8. Усна та письмова нумерація у межах 100

  1. Нумерація. Скільки? Від 11 до 20

  2. Приклади від 11 до 20

  3. Порівняння чисел від 11 до 20

  4. Текстові задачі (від 11 до 20)

  5. Задачі на кмітливість (від 11 до 20)

 9. Знаходження невідомого компонента аріфметичних дій

  1. Приклади на суму

  2. Приклади на різницю

  3. Текстові задачі (сума)

  4. Текстові задачі (різниця)

 10. Величини

  1. Сантиметр

  2. Дециметр