Теорія:

Рівності 
(знак \(=\))
 
\(6 = 6\) — це правильна рівність.
 
\(6 = 7\) — неправильна рівність, бо \(6\) не дорівнює \(7.\)
 
Нерівності
(знаки \(<\)  і \(>\) )
 
\(8 > 6\) і \(4 < 10\) — це правильні нерівності.
 
\(8\) більше від \(6\), \(4\) менше від \(10\).
 
\(8 < 7\) — неправильна нерівність,
 
бо \(8\) більше від \(7\), а стоїть знак «менше».