Теорія:

Промінь — це пряма лінія, яка має початок, але не має кінця. Його можна продовжити тільки в одну сторону.
лучА.png
Пряма — не має ні початку, ні кінця. Ми можемо накреслити тільки частину прямої.
Оскільки її можна продовжити, пряму прийнято позначати однією або двома буквами.
прямая.png
Відрізок — має початок і кінець, його не можна продовжити. Відрізок позначають двома латинськими буквами.
лречр.png
Зазвичай промінь позначають або малою латинською літерою,
Безымянный.png
або двома великими латинськими буквами, перша з яких позначає початок променя, а друга — якусь точку на промені.
Безымянный — копия.png
Точка, яка лежить на прямій, розділяє пряму на дві частини, кожна з яких називається променем, що виходить із цієї точки.
kex1.png
Точка \(A\) розділяє пряму \(a\) на два промені.
 
Поставмо на прямій \(a\) дві точки \(C\) і \(B\):
луч.png
Тепер ми отримали промінь \(AB\) і промінь \(AC\).
 
На цьому малюнку будь-яка з намальованих точок може бути початковою точкою деякого променя. Із кожної точки виходять два промені в протилежні напрямки і, як пряма, тривають нескінченно.
 
Зверни увагу!
Першою точкою завжди називають початкову точку променя. Із початкової точки промінь можна продовжувати нескінченно. Тому точки, які розташовані на промені, теж є точками цього променя.
ABC.png 
 
Промінь \(AB\) — до даного променя належать точки \(A\), \(B\), \(C\).