Теорія:

3x6.jpg
6x3.jpg
 \(3 + 6 = 9\)
\( 6 + 3 = 9\)
 
Поміркуй, як скласти легше?
Значення сум однакове! А легше до \(6\) додати \(3\).
 Від перестановки доданків значення суми не змінюється
Приклад:
\(2 + 5 = 7\) та  \(5 + 2 = 7\) 
Значення сум однакове і дорівнює \(7\).
Можна записати так: \(2 + 5 = 5 + 2\)
 
Зверни увагу!
Складові можна переставляти місцями так, щоб рахувати було легше.