1. Додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20-ти

  1. Додавання та віднімання чисел 2 та 3. Обернена задача. Ламана.

  2. Додавання та віднімання чисел 4 та 5. Кути. Складена задача

  3. Додавання та віднімання чисел 6 та 7, 8 та 9.

  4. Прямокутник. Квадрат. Периметр

  5. Додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20 способом округлення

 2. Числа. Дії з числами

  1. Одноцифрові, двоцифрові, трицифрові числа. Розряди

  2. Послідовність чисел першої сотні

 3. Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

  1. Додавання та віднімання одноцифрового числа до двоцифрового (45+7; 45-7)

  2. Додавання і віднімання двоцифрових чисел (45+27, 45-27). Обчислення виразів зі змінною

  3. Прийоми додавання і віднімання: частинами, порозрядне, округленням тощо

 4. Табличне множення і ділення. Арифметичні дії множення і ділення

  1. Сутність дії множення

  2. Сутність дії ділення

  3. Переставний закон множення

  4. Таблиця множення на 2

  5. Таблиця множення на 3

 5. Математичні вирази. Рівності. Нерівності

  1. Рівняння (сума)

  2. Рівняння (різниця)

 6. Просторові відношення. Геометричні фігури

  1. Прямий, тупий і гострі кути

 7. Сюжетні задачі

  1. Рішення задач у дві дії

 8. Табличне множення і ділення

  1. Таблиця множення на 4

  2. Таблиця множення на 5