1. Додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд

  1. Числа від 20 до 100. Нумерація. Числа і цифри

  2. Дужки. Сполучний закон додавання

 2. Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

  1. Таблиця додавання. Числа від 0 до 18

  2. Віднімання суми від числа

  3. Додавання і віднімання чисел в межах 20 з переходом через десяток

  4. Додавання і віднімання чисел в межах 100

  5. Віднімання чисел в межах 100 з переходом через десяток

  6. Додавання і віднімання чисел в межах 100. Порядок дій

 3. Табличне множення і ділення. Арифметичні дії множення і ділення

  1. Поняття множення

  2. Переставний закон множення

  3. Таблиця множення на 2

  4. Таблиця множення на 3

  5. Таблиця множення на 4

  6. Таблиця множення на 5

  7. Ділення

 4. Просторові відношення. Геометричні фігури

  1. Промінь

  2. Кут

  3. Прямий, тупий і гострі кути

 5. Математичні вирази. Рівності. Нерівності

  1. Рівняння (сума)

  2. Рівняння (різниця)

 6. Величини

  1. Метр

  2. Кілограм

  3. Літр

 7. Сюжетні задачі

  1. Периметр

  2. Рішення задач у дві дії