Теорія:

Зверни увагу!
Дії в дужках виконують в першу чергу!
Наприклад, у виразу \(9 - (2 + 3)\) першою дією виконують додавання, а
 
у виразу \(5 + (8 - 6)\)в першу чергу виконують дію віднімання.
 
Вираз \(9 - (2 + 3)\) читають так: від числа \(9\) відняти суму чисел \(2\) і\(3\).
 
Вираз \(5 + (8 - 6)\) читають так: до числа \(5\) додають різницю чисел \(8\) і\(6\).
Приклад:
Знайдемо значення даних виразів.
 
1) \(9 - (2 + 3) = 9 - 5 = 4\)
 
2) \(5 + (8 - 6) = 5 + 2 = 7\)
 
Роздглянемо інші вирази.
 
\((10 - 8) + 5 = 2 + 5 = 7\)
 
\((1 + 6) + 2 = 7 + 2 = 9\)