Теорія:

Додавання
При додаванні і відніманні чисел зручно обчислювати стовпчиком.
  
Знайдемо значення суми \(54+38\)
1. Записуємо одиниці під одиницями, а десятки під десятками.
 
2. Починаємо з одиниць. Додаємо одиниці з одиницями: \(4+8=12 \) або \(1\) дес. \(2\) од.
3. Пишемо \(2\) під одиницями, а \(1\) дес. додамо пізніше до десятків.

4. Додамо десятки: \(5+3=8\) і ще \(1\) десяток, всього \(9\) дес.
 
5. Пишемо \(9\) під десятками. 
 
 +543892
 
Сума дорівнює \(92\).           
Зверни увагу!
Одиниці додають з одиницями, а десятки — з десятками.
Віднімання
Знайдемо значення різниці \(93-56\)
 
1. Записуємо одиниці під одиницями, а десятки під десятками.

2. Починаємо з одиниць. Одиниці віднімаємо від одиниць: від \(3\) відняти \(6\) не можна. Займаємо \(1\) десяток у \(9\) дес.
 
\(13-6=7\)
3. Пишемо \(7\) під одиницями.
4. Десятки віднімаємо від десятків: тому що один десяток ми зайняли, залишилося \(8\) дес.
\(8-5=3\)
 
5. Пишемо \(3\) під десятками.               
 
 935637
 
Різниця дорівнює \(37\).                    
Зверни увагу!
Одиниці віднімають від одиниць, а десятки — з десятків.