Теорія:

При додаванні і відніманні чисел зручно обчислювати стовпчиком.
Додавання
Знайти суму \(24+63\).
 
Записуємо одиниці під одиницями, а десятки під десятками.
      
Складаємо одиниці з одиницями: \(4+3=7\).

Пишемо \(7\) під одиницями. 
Складаємо десятки: \(2+6=8\).                    +246387
 
Пишемо \(8\) під десятками.                                                                           
Зверни увагу!
Одиниці складають з одиницями, а десятки - з десятками.
Віднімання
Знайти різницю \(76-41\).

Записуємо одиниці під одиницями, а десятки під десятками.
 
Одиниці віднімаємо від одиниць: \(6-1=5\).

Пишемо \(5\) під одиницями.
Десятки віднімаємо від десятків: \(7-4=3\).          764135                                                                     
Пишемо \(3\) під десятками.                                     
Зверни увагу!
Одиниці віднімають від одиниць, а десятки - від десятків.