Теорія:

Додавання
При додаванні і відніманні чисел зручно обчислювати стовпчиком.
  
Знайдемо значення суми \(54+38\)
 
1. Записуємо одиниці під одиницями, а десятки під десятками.
 

2. Починаємо з одиниць. Складаємо одиниці з одиницями: \(4+8=12 \) або \(1\) дес. \(2\) од.
 
3. Пишемо \(2\) під одиницями, а \(1\) дес. додамо пізніше до десятків.
 

4. Складаємо десятки: \(5+3=8\) і ще \(1\) десяток, всього \(9\) дес.
 
5. Пишемо \(9\) під десятками. 
 
 +543892
 
Сума дорівнює \(92\).           
 
Зверни увагу!
Одиниці складають з одиницями, а десятки - з десятками.
Віднімання
Знайдемо значення різниці \(93-56\)
 
1. Записуємо одиниці під одиницями, а десятки під десятками.
 

2. Починаємо з одиниць. Одиниці віднімаємо від одиниць: Від \(3\) відняти \(6\) не можна. Займаємо \(1\) десяток у \(9\) дес.
 
\(13-6=7\)
 
3. Пишемо \(7\) під одиницями.
 
4. Десятки віднімаємо від десятків: Так як один десяток ми зайняли, залишилося \(8\) дес.
 
\(8-5=3\)
 
5. Пишемо \(3\) під десятками.               
 
 935637
 
Різниця дорівнює \(37\).                    
 
Зверни увагу!
Одиниці віднімають від одиниць, а десятки - з десятків.
Джерела: