Теорія:

\(x\)\(-\)2.png\(=\)4.png
 
x2=4
 
У цій рівності невідомо зменшуване.
Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник.
x=4+2x=662=44=4
 
Число \(6\) — розв'язок рівняння x2=4, оскільки 62=4.
Рівняння — це рівність, що містить невідоме число, яке треба знайти.