Теорія:

Додавання однакових доданків називають множенням.
\(3+3+3+3=12 \)  або  \(3 · 4=12\)
 
множникмножникзначення добутка34=12 добуток
 
Читають: по \(3\) взяти чотири раза
          або
добуток трьох і чотирьох дорівнює дванадцяти
          або
три помножити на чотири, дорівнює дванадцяти.
 
Знак множення— це точка «\(·\)»
Зверни увагу!
Перший множник показує, які однакові числа додали.
Другий множник показує, кількість доданків.