1. Математичні вирази. Рівності. Нерівності

  1. Знаходження невідомого множника

  2. Знаходження невідомого діленого

  3. Знаходження невідомого дільника

 2. Просторові відношення. Геометричні фігури

  1. Ламана лінія

  2. Трикутники

 3. Арифметичні дії множення та ділення.

  1. Множення і ділення на 0, 1, 10. Ділення числа на саме себе.

  2. Множення і ділення круглого числа на однозначне число

  3. Ділення круглого числа на кругле число

 4. Позатабличне множення та ділення

  1. Ділення суми на число

  2. Знаходження частки числа

  3. Множення суми на число

  4. Ділення двозначного числа на однозначне

  5. Множення двозначного числа на однозначне

  6. Порівняння часток

  7. Ділення двозначного числа на двозначне

  8. Знаходження числа за часткою

  9. Ділення з остачею

 5. Тризначні числа

  1. Нумерація

  2. Складання і віднімання тризначних чисел

  3. Множення і ділення тризначного числа на однозначне число

  4. Зв'язок між величинами

 6. Нумерація чисел у межах «Тисяча»

  1. Нумерація

  2. Додавання і віднімання багатозначних чисел

  3. Сполучний закон множення

 7. Одиниці виміру

  1. Календар

  2. Година. Хвилина. Доба

  3. Секунда. Вимірювання часу

  4. Міліметр

  5. Площа фігури. Площа прямокутника

  6. Одиниці виміру площі