Теорія:

Число \(721  948\) має \(7\) сотен тисяч  \(2\) десятка тисяч \(1\) тисячу \(9\) сотен \(4\) десятки і \(8\) одиниць.

 
Клас тисяч
Сотні тисяч
\(7\)
Десятки тисяч
\(2\)
Тисячі
\(1\)
Клас одиниць
Сотні
\(9\)
Десятки
\(4\)
Одиниці
\(8\)

\(7\) сотен тисяч  — \(700 000\) одиниць
\(2\) десятка тисяч — \(20 000\) одиниць
\(1\) тисяча  — \(1000\) одиниць
 
\(9\) сотен — це \(900\) одиниць
\(4\) десятка — це \(40\) одиниць
\(8\) одиниць
 
Тоді число \(721  948\) можна замінити сумою \(700 000 +  20 000 + 1000 + 900 + 40 + 8 \)
\(\) 
\(721  948 = 700 000 +  20 000 + 1000 + 900 + 40 + 8 \) 
 
 Ми представили число у вигляді суми розрядних доданків.
Приклад:
Представ кожне число у вигляді суми розрядних доданків
 
а) \(7 815 = 7 000 + 800 + 10 + 5\)
 
б) \(30 060 =30 000 + 60 \)
 
в) \(490 007 = 400 000 + 90 000 + 7\)
\(\) 
г) \(200 002 = 200 000 + 2\)