Теорія:

Порівняти багатозначні числа можна вибравши одне з двох правил:

• менше те число, яке за рахунку називають раніше, і більше те число,
 яке називають пізніше;

• порівнювати числа можна за розрядами, починаючи з найвищих.
 
Приклад 1.  Порівняємо \(9 995\) і \(9 998\)
 
Так як число \(9 995\) при рахунку йде перед числом \(9 998\) (називають раніше), то воно найменше.
 
\( 9 995 < 9 998\)

 
Приклад 2.  Порівняємо \(5 431\) і \(4 512\) 
Починаємо порівнювати з найвищих розрядів.
 
У числі \(5431\) в найвищому розряді \(5\) тис., а у числі \(4512\) у найвищому розряді \(4\) тис.

\(5\) тис. \(> 4\) тис., тому  \(5431 > 4512\)
 
  
Приклад 3. Порівняємо \(81 376\) і \(81 454\) 
Цифри, які позначають десятки тисяч і тисячі — однакові.
 
Порівняємо сотні. У першому числі \(3\) сотні, а у другому — \(4\).
 
Число \(81 376\)менше, ніж число \(81 454\).
 
\(81 376  < 81 454\)
 
Джерела:
Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений с прил. На электрон. Носителе. В 2 ч. Ч. 1 / [М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.]. — М.: Просвещение, Школа России.  - 128 с: ил.