Теорія:

Багатозначні числа записують за класами, починаючи з вищого класу так:

• записують кількість одиниць вищого класу (другого);
• записують кількість одиниць наступного класу (першого);
• для зручності кожні три цифри, вважаючи справа наліво, відокремлюють проміжком.

 Наприклад, запишемо число п'ятсот тридцять дві тисячі чотири сотні вісімдесят дев'ять:
 
 в числі \(532\) тис. (кількість одиниць вищого, другого класу) і  \(489\) одиниць (першого класу)

 
2 клас
Клас тисяч
Сотні тисяч
\(5\)
Десятки тисяч
\(3\)
Тисячі
\(2\)
1 клас
Клас одиниць
Сотні
\(4\)
Десятки
\(8\)
Одиниці
\(9\)
  

п'ятсот тридцять дві тисячі чотири сотні вісімдесят дев'ять— \(532 489\)

Приклад:
п'ятсот тисяч чотириста вісімдесят дев'ять —  \(500 489\)

п'ятсот дві тисячі чотири сотні вісімдесят дев'ять —   \(502 489\)

п'ятсот тридцять тисячі чотириста —  \(530 400\)

п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ять  —  \(532 009\)
Джерела:
Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений с прил. На электрон. Носителе. В 2 ч. Ч. 1 / [М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.]. — М.: Просвещение, Школа России.  - 128 с: ил.