Теорія:

Виконаємо множення трьох чисел \(3, 4\) і \(5\) двома способами
 
1 спосіб.
  
\((3 · 4) · 5 = 12 · 5 = 60\)
 
2 спосіб.
 
\(3 · (4 · 5) = 3· 20 = 60\)
 
Отримали однакові результати. Тому можна прирівняти вирази.
 
\((3 · 4) · 5 = 3 · (4 · 5)\)
Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна
перше число помножити на добуток другого і третього
Це правило називають сполучним законом множення.

Розглянемо приклади, в яких застосовується цей закон.
Приклад:
а) \(40 · 10 = (4 · 10) · 10 =  4 · (10 · 10) =  4 · (10 · 1 дес.) = 4 · 10 дес. = 40 дес. = 400\)
\( \) 
б) \(734 · 100 = 734 · (10 ·10) = (734 · 10) ·10 = 7340 · 10 = 73400\)
Джерела:
Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина, Е.А. Зверева. Математика . Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. Второе полугодие. Издательство МЦНМО "Русское слово"