Теорія:

4 клас
Мільярди
3 клас
Мільйони
Сотні мільярдів
Десятки мільярдів 
Мільярди
Сотні мільйонів
Десятки мільйонів
Мільйони
2 клас
Тисячі
1 клас
Одиниці
Сотні
тисяч
Десятки тисяч
Тисячі
Сотні
Десятки
Одиниці
Мільйони
Якщо в числі \(7,\)  \(8\) або \(9\) цифр, то з'являється третій клас — мільйони.

У класі мільйонів три розряди: одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів.
\(1 000 000\) – один мільйон (шість нулів).
Число \(23\)\(501\)\(890\) читають так: \(23\) мільйони \(501\) тисяча \(890\).
Мільярди
Якщо в числі \(10,\)  \(11\) або \(12\) цифр, то з'являється четвертий клас — мільярди.

У класі мільярдів три розряди: одиниці мільярдів, десятки мільярдів, сотні мільярдів.
\(1\)\(000\)\(000\)\(000\)один мільярд (дев'ять нулів).
Число \(5\)\(642\)\(193\)\(807\) читають так: \(5\) мільярдів \(642\) мільйона \(193\) тисячі \(807\).