Теорія:

Відомо, что площа — це  величина.
 
Площі можна порівнювати, додавати, віднімати, множити і ділити на число.
При порівнянні площ фігур потрібно користуватися однією мірою.
Для вимірювання площі використовують квадрати, у яких довжина сторони дорівнює
\(1 мм\), \(1 см\), \(1 дм\), \(1 м\).  
Площа квадрата зі стороною \(1 мм\) — це квадратний міліметр.
Позначаємо \(1 мм²\).
Площа квадрата зі стороною \(1 см\) — це квадратний сантиметр.
Позначаємо \(1 см²\).
Площа квадрата зі стороною \(1 дм\) — це квадратний дециметр.
Позначаємо \(1 дм²\).
Площа квадрата зі стороною \(1 м\) — це квадратний метр.
Позначаємо \(1 м²\).
Одиниці виміру площі зв'язані між собою.
Накреслимо квадрат, довжина сторони якого дорівнює \(1 дм\).
Приклад:
 
kvadrat.png
 
Його площа — квадратний дециметр, тобто \(1 дм²\).
У цьому квадраті \(100\) маленьких квадратів з довжиною сторони \(1 см\).
Його площа — квадратний сантиметр, тобто \(1 см²\).
Зверни увагу!
\(1 см² = 100 мм²\)
\(1 дм² = 100 см²\)
\(1 м² = 100 дм²\)