Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Порівняння часток Вводиться поняття більшої частки або меншої частки на конкретних малюнках. Дається правило.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Порівняй частки і встав пропущене слово 1 вид - рецептивний легке 5Б. За малюнком пропонується порівняти дроби і зробити висновок, вставив пропущене слово.
2. Порядок запису часток 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначається порядок запису часток.
3. Розташуй частки у потрібному порядку 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно дані частки розташувати у порядку зростання або зменшення.
4. Що більше? 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно порівняти значення часток від різних чисел з однаковими одиницями вимірювання.
5. Прочитай зашифроване слово 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Використав малюнок, порівнюються частки і складається слово, відповідне буквам за даних малюнками.
6. Чия частка більше? 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Проаналізував умову задачі та запропонований малюнок, робимо висновок, у якої з дівчаток зафарбована найбільша частка.
7. Будівництво дороги 3 вид - аналіз важке 3Б. Пропонується розв'язати текстову задачу, використав в ході розв'язання, як знаходження частки від числа, так і порівняння часток. Також потрібно дати выдповыдь на питання «на скільки більше».
8. Порівняй вирази з різними одиницями виміру 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно порівняти значення часток від чисел з різними одиницями виміру.
9. Порівняй обсяги 3 вид - аналіз важке 3Б. У ході розв'язання текстової задачі порівнюються частки від даного в умові обсягу і визначається, у скільки разів один з обсягів менше або більше іншого.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування за темою «Порівняння часток» 00:12:00 легке 7Б. У завданнях пропонується порівняти дроби і зробити висновок, використав малюнок, визначити порядок запису запропонованих часткою або дані в умові частки розташувати в порядку зростання або зменшення.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота за темою «Порівняння часток» 00:20:00 середнє 7Б. У тесті запропоновані завдання, в яких потрібно визначити порядок запису часток; порівняти значення часток від різних чисел з однаковими одиницями вимірювання, а також використав малюнок, порівняти частки і скласти слово, відповідне буквам на даних малюнках. При розв'язанні текстової задачі, порівнюємо частки і робимо висновок у якої з дівчаток зафарбована найбільша частка.
2. Перевірочна робота за темою «Порівняння часток» 00:20:00 середнє 6Б. У запропонованих завданнях потрібно дані в умові частки розташувати в порядку зростання або зменшення. Потрібно порівняти значення часток від різних одиниці вимірювання. Пропонується розв'язати текстову задачу, використав у ході розв'язання як знаходження частки від числа, так і порівняння часток, а також потрібно дати відповідь на питання: на скільки більше площа пирога, ніж пудингу.