Теорія:

Вершини ламаної лінії позначають великими літерами латинського алфавіту.
 
Читають так: ламана \(ABCDE\), ламана \(MNKLOP.\)
  
Ламані бувають замкнені і незамкнені.
1_1_2.bmp
Ламана \(ABCDE\) — незамкнена.
 
1_2_2.bmp
Ламана \(MNKLOP\) — замкнена.