Теорія:

Нам вже відомо, що два числа можуть бути рівні, одне число може бути більше іншого або менше. Тобто, якщо одне число більше, то інше, відповідно — менше.
Але можна визначити не тільки те, що число більше, але й визначити на скільки більше, у скільки разів більше. Розглянемо завдання.
 
На одному дереві \(6\) груш.
 
6гр.png
 
А на другому дереві на \(2\) груші більше.
 
8гр.png
 
Скільки груш на другому дереві?
 
6+2=8 груш.
 
На одному дереві \(6\) груш.
 
6гр.png
 
А на другому дереві у два рази більше.
 
 12гр.png
 
Скільки груш на другому дереві?
 
62=12 груш.
 
Можна визначити не тільки те, що число менше, але і визначити на скільки менше, у скільки разів менше. Розглянемо завдання.
 
У хлопчика \(6\) кубиків.
 
куб.png
 
А м'ячиків на два менше.
 
4м.png
 
Скільки м'ячиків у хлопчика?
 
62=4 м'ячика.
 
У хлопчика \(6\) кубиків.
 
куб.png
 
А м'ячиків у три рази менше.
 
мяч.png
 
Скільки м'ячиків у хлопчика?
 
6:3=2 м'ячика.