Теорія:

Щоб зменшити будь-яке число на \(n\) одиниць, потрібно від цього числа відняти \(n\) одиниць.
Наприклад, зменшити число \(6\) на \(2\):
У цьому випадку число, яке потрібно збільшити це \(6\), а \(n\) це — \(2\).
Отже, 62=4.
 
У Петрика було \(6\) цукерок, а у Надійки на \(2\) цукерки менше. Скільки цукерок було у Надійки?
Щоб розв'язати цю задачу, потрібно зменшити кількість цукерок у Петрика на \(2\).
6.png - 2.png = 4.png
62=4(цук.)
Відповідь: \(4\) цукерки.
Щоб зменшити будь-яке число в(у) \(n\) разів, потрібно поділити це число на \(n\).
Наприклад, зменшити число \(8\) у \(4\) рази:
У цьому випадку число, яке потрібно зменшити \(8\), а \(n\) це — \(4\).
Отже, 8:4=2.
 
Було \(8\) зірочок, цю кількість зменшили у \(4\) рази.
8.png :4=2 звездочки.png
8:4=2(зір.)
Відповідь: \(2\) зірочки.