Теорія:

Щоб поділити число без залишку на \(10,\) \(100,\) \(1000\), потрібно, щоб у його записі наприкінці було не менше одного, двох, трьох нулів відповідно.
А як поділити \(36784\) на \(10?\)
 
Число \(36784\) на \(10\) ділиться із залишком, оскільки остання цифра \(4\), а не \(0.\)
 
Без залишку на \(10\) ділиться число \(36780\), у частці буде \(3678.\)
 
\(36780 : 10 = 3678\) \((зал.\) \(0)\)
 
Тоді \(36784 : 10 = 3678\) \((зал.\) \(4)\)
 
Зробимо перевірку:
 
 \(3678 · 10 + 4 = 36784 \)
 
Розглянемо приклади з діленням на \(100\) і \(1000.\)
Приклад:
1. \(7513 : 100 = 75\) \((зал.\) \(13)\)
 
Перевірка: \(75 · 100 + 13 = 7513\)
 
2. \(910825 : 1000 = 910\) \((зал.\) \(825)\)
 
Перевірка: \(910 · 1000 + 825 = 910825\)
Зверни увагу!
Залишок від ділення одного числа на інше завжди менший, ніж дільник!