Теорія:

Розглянемо приклади усного ділення багатозначного числа на однозначне.
 
Щоб поділити \(4518\) на \(9\), запишемо \(4518\) у вигляді суми чисел \(4500\) і \(18\), поділимо кожний доданок на \(9\) та додамо результати.
 
\(4518 : 9= (4500 + 18) : 9= 4500 : 9+ 18: 9= 500 + 2= 502\)
 
Число \(21007\) поділити на \(7\) можна в такий спосіб: записати  \(21007\) у вигляді суми чисел \(21000\) і \(7\), поділити кожний доданок на \(7 \) та додати результати.
 
\(21007  : 7 = (21000 + 7 ) : 7 = 21000 : 7 + 7 : 7 = 3000 + 1 = 3001\)
 
При діленні числа \(4282\) на \(2\) зауважимо, що цифра кожного розряду числа \(4082\) ділиться на \(2\). 
 
Запишемо число \(4282\) у вигляді суми чисел \(4000, 200, 80\) і \(2,\) поділимо кожний доданок на \(2\) та додамо результати.
  
\(4282 : 2 = (4000 + 200 + 80 + 2) : 2 =  4000 :  2 + 200 :  2 + 80 :  2 + 2 :  2 = 2000 + 100 + 40 + 1 = 2141\)