Теорія:

Виконаємо ділення круглих чисел із залишком. Розглянемо два приклади.
Приклад:
Поділимо число \(3410\) на \(800.\)
34103200¯800¯4210(зал.)
 
Щоб легше було знайти частку, округлимо ділене \(3410\) та дільник \(800\) до сотень, отримаємо \(34\) сотні та \(8\) сотень.
 
Поділимо \(34\) сотні на \(8\) сотень, отримаємо приблизно \(4.\)
 
Помножимо \(4\) на \(800,\) результат віднімемо від \(3410,\) отримаємо залишок \(210\) \((210 <  800).\)
 
Зверни увагу!
Залишок повинен бути меншим, ніж дільник.
Зменшимо ділене \(3410\) і дільник \(800\) у \(10\) разів та виконаємо ділення отриманих чисел.
Приклад:
Поділимо число \(341\) на \(80.\)
 
341320¯80¯421(зал.)
 
Порівняємо результати двох прикладів:
 
\(3410 : 800 = 4\) \((зал.\) \(210)\)
 
\(341 : 80 = 4\) \((зал.\) \(21)\)
 
Зверни увагу!
Залишки не збігаються.