Теорія:

Розглянемо приклади ділення круглого багатозначного числа на однозначне число усно.
 
Щоб поділити \(3500\) на \(5\), замінимо \(3500\) одиниць на \(35\) сотень і виконаємо ділення.
 
\(3500 : 5 = 35\) \(сот. : 5 = 7\) \(сот. = 700\)
 
Число \(36000\) поділити на \(9\) можна так: замінимо \(36000\) одиниць на \(36\) тисяч і виконаємо ділення.
 
\(36000 : 9 = 36\) \(тис.\) \(: 9 = 4\) \(тис. = 4000\)
 
При діленні числа \(80000\) на \(4\) замінимо \(80000\) одиниць на \(8\) десятків тисяч і виконаємо ділення.
 
\(80000 : 4 = 8\) \(дес. тис.\)  \(: 4= 2\) \(дес. тис. \) \(= 20000\)
 
Щоб поділити число \(64480\) на \(8\), запишемо число \(64480\) у вигляді суми чисел \(64000\) і \(480. \)
  
Поділимо кожний доданок на \(8\) і додамо результати.
  
\(64480 : 8 = (64000 + 480) : 8= \)
  
\(= 64000 :  8 + 480 :  8 =\)
  
\(= 8000 + 60  = 8060\)