Теорія:

Виконаємо ділення чотиризначного числа \(9176\) на тризначне число \(248:\)
 
9176744¯248¯3717361736¯0
 
Поділимо \(917\) десятків на \(248,\) отримаємо \(3\) десятки в частці та \(173\) десятків у залишку.
 
\(173\) десятків і \(6\) одиниць разом дадуть \(1736\) одиниць.
 
Поділимо \(1736\) одиниць на \(248,\) отримаємо \(7\) одиниць у частці.
  
Зробимо перевірку:
 
24837=9176
 
248×37¯1736+744¯9176
 
Отже, \(37\) — частка при діленні \(9176\) на \(248.\)