Теорія:

Ділення із залишком на тризначне число виконується аналогічно діленню із залишком на
двозначне число.
Приклад:
Виконаємо ділення п'ятизначного числа \(72267\) на тризначне число \(167:\)
 
72267668¯167¯432546501¯457334¯123(зал.)
Поділимо \(722\) сотень на \(167,\) отримаємо \(4\) сотні в частці та \(54\) сотень у залишку.
 
\(54\) сотень та \(6\) десятків разом дадуть \(546\) десятків.
 
Поділимо \(546\) десятків на \(167,\) отримаємо \(3\) десятки в частці та \(45\) десятків у залишку.
 
 \(45\) десятків і \(7\) одиниць разом дадуть \(457\) одиниць. 
 
Поділимо \(457\) одиниць на \(167,\) отримаємо \(2\) одиниці в частці та \(123\) одиниці в залишку \((123 < 167). \)
  
Зверни увагу!
Залишок завжди менший, ніж дільник!
Зробимо перевірку.
 
Дійсно:
 
432167+123=72267
 
432×167¯3024+2592432¯72144              72144+123¯72267
 
Отже, при діленні \(72267\) на \(167\) отримаємо частку \(432\) і залишок \(123.\)