Теорія:

Виконаємо ділення тризначного числа \(420\) на двозначне число \(35:\)
 
42035¯35¯127070¯0
 
Поділимо \(42\) десятки на \(35.\) Отримаємо \(1\) десяток у частці та \(7\) десятків у залишку. 
 
\(7\) десятків і \(0\) одиниць разом дадуть \(70\) одиниць.
 
Поділимо \(70\) одиниць на \(35,\) отримаємо \(2\) одиниці в частці.
 
Зробимо перевірку:
 
3512=420
 
35×12¯70+35¯420
 
Отже, \(12\) — частка при діленні \(420\) на \(35.\)