Теорія:

Виконаємо ділення тризначного числа \(878\) на двозначне число \(12\) із залишком:
 
87884¯12¯733836¯2
 
Поділимо \(87\) десятків на \(12,\) отримаємо \(7\) десятків у частці та \(3\) десятки в залишку.
 
\(3\) десятки і \(8\) одиниць разом дадуть \(38\) одиниць.
 
Поділимо \(38\) одиниць на \(12,\) отримаємо \(3\) одиниці в частці та \(2\) одиниці в залишку \((2 < 12).\)
  
Зробимо перевірку:
 
7312+2=876+2=878
 
1)732)876+2=878×12¯146+73¯876
 
Отже, \(73\) — частка, а \(2\) — залишок при діленні \(878\) на \(12.\)
  
Зверни увагу!
Залишок від ділення одного числа на інше завжди менший, ніж дільник!