Теорія:

Виконаємо ділення тризначного числа \(287\) на двозначне число \(71\) із залишком:
 
287284¯71¯43
 
Поділимо \(28\) \(дес.\) на \(7\) \(дес.,\) отримаємо в частці \(4.\)
 
Помножимо \(71\) на \(4,\) отримаємо \(284. \)
 
При відніманні від \(287\) числа \(284,\) отримаємо \(3.\) Це залишок \((3 < 71).\)
 
Зробимо перевірку
 
Дійсно: 714+3=284+3=287
 
Отже, \(4\) — частка, а \(3\) — залишок при діленні чисел \(287\) і \(71.\)
  
Знайдемо частку тризначного числа \(609\) і двозначного числа \(82\) із залишком:
 
609574¯82¯735
 
Поділимо \(60\) \(дес.\) на \(8\) \(дес.,\) отримаємо в частці приблизно \(7.\)
 
Помножимо \(82\) на \(7,\) отримаємо \(574. \)
 
При відніманні від \(609\) числа \(574,\) отримаємо \(35.\) Це залишок \((35 < 82). \)
 
Зробимо перевірку:
 
827+35=574+35=609
 
Отже, \(7\) — частка, а \(35\) — залишок при діленні чисел \(287\) і \(71.\)
 
Зверни увагу!
Залишок від ділення одного числа на інше завжди менший, ніж дільник!