Теорія:

Виконаємо ділення тризначного числа \(206\) на двозначне число \(23\) із залишком:
 
206184¯23¯822
 
Поділимо \(20\) \(дес.\) на \(2\) \(дес.,\) отримаємо \(10.\)
 
Помножимо \(23\) на \(10,\) вийде \(230,\) а це більше, ніж \(206.\)
 
Отже, в частці число менше.
 
Візьмемо \(9\) і знову помножимо:
 
\(23 · 9 = 207.\) Це знову більше, ніж \(206.\)
 
Візьмемо \(8,\) тоді:
\( \) 
\(23 · 8 = 184\)
 
Ми знайшли частку — \(8\)
 
При відніманні від \(206\) числа \(184,\) отримаємо \(22.\) Це залишок \((22< 23).\)
 
Зробимо перевірку:
 
238+22=184+22=206
 
Отже, \(8\) — частка, а \(22\) — залишок при діленні чисел \(206\) та \(23.\)
 
Зверни увагу!
Залишок від ділення одного числа на інше завжди менший, ніж дільник!