Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Поняття дробу Поняття дробу, чисельник і знаменник дробу.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Дроби в LEGO 1 вид - рецептивний легке 2Б. Потрібно уявити співвідношення частин у вигляді дробу, а також визначити чисельник і знаменник дробу.
2. Назви дріб 1 вид - рецептивний легке 2Б. Відпрацьовується навичка читання числа, записаного у вигляді дробу.
3. Частини відрізка 1 вид - рецептивний легке 2Б. Запис дробу як відношення довжин відрізків.
4. Знайди відстань між містами 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Запис відношення відстаней на карті у вигляді дробового числа.
5. Декілька частин міри довжини 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Зображення дробу у вигляді добутку однієї частини та кількості частин.
6. Одиниці маси 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Запис співвідношень одиниць маси у вигляді дробових чисел.
7. Одиниці часу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Подання співвідношень одиниць часу у вигляді дробових чисел.
8. Одиниці довжини 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Зображення співвідношення одиниць довжини у вигляді дробових чисел.
9. Шахова дошка 3 вид - аналіз важке 4Б. Визначення чисельника і знаменника для дробу, що виражає частини клітинок шахової дошки. Відпрацювання розуміння неоднозначності запису дробу. Знаходження дробу, що дорівнює знайденому із запропонованих варіантів відповідей.
10. Половини, третини, чверті 3 вид - аналіз важке 4Б. Розуміння поняття півтретини як дробу від дробу. Знаходження числа за його частинами.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Поняття дробу» 00:10:00 середнє 8Б. Відпрацьовується вміння читання дробу за його записом. Визначення чисельника і знаменника у співвідношеннях кількості одних предметів до кількості інших предметів. Уміння виражати дробом одні одиниці довжини та часу через інші.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Перевірочна робота з теми «Поняття дробу» 00:20:00 середнє 11Б. Дріб, що виражає співвідношення кількості предметів, основних одиниць часу. Знаходження кількох частин способом множення однієї частини на кількість частин. Розв'язання задачі на знаходження частини від цілого (використання поняття дробу).
2. Домашня робота з теми «Поняття дробу» 00:20:00 середнє 15Б. Завдання на вміння виражати дробом співвідношення довжин відрізків. Розвиток розуміння неоднозначності запису дробу. Вміння виражати дробом одні одиниці маси через інші. Знаходження декількох частин способом множення однієї частини на кількість частин. Уміння знаходити ціле за його частиною.