Теорія:

Щоб помножити суму на число, потрібно кожний доданок помножити на це число та додати отримані результати. 
 
Ця властивість називається розподільним законом множення відносно додавання.
Приклад:
Виконаємо множення, використовуючи розподільний закон множення відносно додавання:
 
\(59·8=(50+9)·8=50·8+9·8=400+72=472\)
 
Помножимо число \(59\) на \(8.\) Скористаємося розподільним законом множення відносно
додавання.
 
Кожний доданок \(50\) і \(9\) окремо помножимо на число \(8.\) 
 
Отримаємо:
\( \) 
\(50·8=400\) 
 
\(9·8=72\)
 
Додамо ці результати та отримаємо результат, який дорівнює \(472. \)
\( \) 
При множенні числа в стовпчик знак множення, тобто точку \(«·»\), замінимо на хрестик \(«х».\)
Приклад:
796×54420+474
 
Помножимо число \(79\) на \(6\). Запишемо ці числа в стовпчик. Почнемо множити з одиниць: \(9\) одиниць помножимо на \(6\), отримаємо \(54\).
 
Потім помножимо \(7\) десятків на \(6\), отримаємо \(42\) десятки, тобто \(420\). Додавши ці результати в стовпчик, отримаємо \(474\).
 
Запис цього способу множення можна скоротити:
  
7956×474
 
Помножимо \(9\) одиниць на \(6\), отримаємо \(54\). Підпишемо \(4\) одиниці під одиницями, а \(5\) десятків — над десятками верхнього множника.
 
Потім помножимо \(7\) десятків на \(6\), отримаємо \(42\) десятки. Додамо до них \(5\) десятків, які вийшли від множення \(9\) одиниць на \(6\).
 
Всього вийде \(47\) десятків, які запишемо зліва від одиниць.
 
Отримаємо таку саму відповідь: значення добутку чисел \(79\) і \(6\) дорівнює \(474\).