Теорія:

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове виконується у стовпчик так само, як і множення двоцифрового числа на одноцифрове.
1 спосіб
Помножимо число \(537\) на \(4\) у стовпчик.
 
Починаємо множити з одиниць. \(7\) одиниць помножимо на \(4\), вийде \(28\) одиниць. 
 
Потім помножимо \(3\) десятки на \(4\), отримаємо \(12\) десятків, тобто \(120.\)
\( \) 
\(5\) сотень помножимо на \(4\), вийде \(20\) сотень, тобто \(2000\).
 
Додавши ці результати в стовпчик, отримаємо \(2148\).
 
Значення добутку чисел \(537\) і \(4\) дорівнює \(2148\). 
 
Запишемо цей спосіб множення скорочено:
 
×5371242148     
2 спосіб
Помножимо \(7\) одиниць на \(4\), отримаємо \(28\) одиниць.
 
Запишемо \(8\) одиниць під одиницями, а \(2\) десятки — над десятками верхнього множника.
 
Тепер помножимо \(3\) десятки на \(4\), вийде \(12\) десятків. 
 
Додамо до них \(2\) десятки, отримані від множення \(7\) одиниць на \(4\). Всього вийде \(14\) десятків. Підпишемо \(4\) десятки над десятками, а \(1\) сотню — над сотнями верхнього множника. 
 
Помножимо \(5\) сотень на \(4\), отримаємо \(20\) сотень і ще \(1\) сотню — всього \(21\) сотня. Число сотень запишемо в добутку зліва від \(4\) десятків.
 
Отримаємо ту саму відповідь: значення добутку чисел \(537\) і \(4\) дорівнює \(2148\).