Теорія:

Помножити число на суму можна різними способами.
  
Обчислити суму та помножити на неї число:
  
162+3=165=80
 
Помножити число на кожний доданок та додати отримані добутки:
  
162+3=162+163=80 
Приклад:
1215=1210+5=1210+125=1804032=4030+2=4030+402=1280
 
4673=4670+3=4670+463=463+4670
 
Останній вираз можна записати так:
 
×46731383+223358
 
Пояснення
 
Помножимо перший множник на число одиниць:
  
463=138
 
Отримаємо неповний добуток: \(138\)
  
Помножимо перший множник на число десятків:   
  
467=332
 
Отримаємо другий неповний добуток: \(332\) \(дес\)
 
Почнемо записувати другий неповний добуток під десятками.
 
Додамо неповні добутки.
  
Відповідь: \(3358\). Це добуток чисел \(46\) і \(73\).