Теорія:

А зараз разом із тобою ми розглянемо випадки усного додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел з переходом через десяток виду
\(350+480\), \(520-80\), \(720-150\).
Додавати багатоцифрові круглі числа з переходом через десяток можна трьома способами.
1 спосіб:
1. Кожен із доданків розкладемо на розрядні доданки:
\(350=300+50, а 480=400+80\).
2. Сотні будемо додавати до сотень, а десятки—до десятків:
\(300+400=700\), а \(50+80=130\).
3. Одержані, в процесі додавання розрядних доданків, результати додаємо поміж собою:
\(700+130=830\).
\(350+480=(300+50)+(400+80)=(300+400)+(50+80)=700+130=830\)
У даному випадку ми використовуємо правило додавання суми до суми:
\((а+b)+(с+d)=(a+c)+(b+d)\)
2 спосіб:
Ми будемо міркувати так:
1. \(350=35 дес.\), а \(480=48 дес.\)
2. \(35 дес.+48 дес.=83 дес.\)
3. \(83 дес.=830\)
\(350+480=35 дес.+48 дес.=83 дес.=830\)
3 спосіб:
Також, щоб виконати додавання, ми можемо розкласти другий доданок на розрядні доданки і виконати додавання зручним способом.
\(350+480=350+(400+80)=(350+400)+80=750+80=830\) або
\(350+480=350+(50+430)=(350+50)+430=400+430=830\)
Тепер ми із тобою розберемо випадки віднімання круглих багатоцифрових чисел з переходом через десяток(розряд).
1 спосіб:
Для того, щоб виконати віднімання виду \(520-80\), нам потрібно від'ємник розложити на зручні доданки. \(80\)—це \(20\) і \(60\). Після цього потрібно від \(520\) послідовно відняти кожний із доданків.
\(520-80=520-(20+60)=(520-20)-60=440\)
У цьому випадку ми використовуємо правило віднімання суми від числа:
\(a-(b+c)=(a-b)-c\)
2 спосіб:
Також ми можемо уявити, що \(520\)—це \(52 дес\)., а \(80\)—це \(8 дес.\) Відповідно:
\(52\)\( дес.-8дес.=44 дес.\)
\(44 дес.=440\)
\(520-80=52 дес.-8 дес.=44 дес.=440\)
3 спосіб:
Існує ще один спосіб віднімання, який ми можемо використати у такому випадку. Для цього нам потрібно зменшуване розложити на зручні доданки і від суми відняти від'ємник зручним способом.\(520\)—це \(400\) і \(120\).
\(520-80=(400+120)-80=400+(120-80)=400+40=440\)
У даному випадку ми використовуємо правило віднімання числа від суми:
\((a+b)-c=a+(b-c)\)
У випадку \(720-150\), окрім розібраних нами способів, ми можемо використати правило віднімання суми від суми. Для цього потрібно зменшуване та від'ємник розложити на розрядні доданки. Потім від сотень відняти сотні, а від десятків відняти десятки. Отримані результати ми між собою додамо.
1. \(720\)—це \(600\) і \(120\) , а \(150\)—це \(100\) і \(50\).
2. \(600 -100=500\), \(120-50=70\).
3. \(500+70=570\).
Правило віднімання суми від суми:
\((a+b)-(c+d)=(a-c)+(b-d)\).
Джерела:
https://pochclass.ucoz.ru/avatar/books/metodika-vikladannya-matematik_.pdf
https://studfile.net/preview/5720840/page:30/
http://bdpu.org:8080/bitstream/123456789/254/1/Koval%20L.V.%2C%20Skvortsova%20S.O.%20Metodyka%20navchannya%20matematyky%20v%20pochatkoviy%20shkoli.Teoriya%20i%20praktyka.pdf
https://www.slideshare.net/reedbok/volodarska-matematika-3kl1semrivkind