Теорія:

Разом із тобою, ми сьогодні розпочнемо повторювати прийоми усного додавання і віднімання в межах 1000.
І перший спосіб, який ми розберемо, це спосіб додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел.
Зверни увагу!
Правила додавання і віднімання трицифрових чисел такі:
Додавати трицифрові числа ми маємо порозрядно: одиниці додаємо до одиниць, десятки—до десятків, сотні—до сотень. Віднімати трицифрові числа слід, опираючись на порозрядне віднімання: від сотень віднімаємо сотні, від десятків—десятки, а від одиниць—віднімаємо одиниці.
Розглянемо випадки додавання і віднімання виду  \(340+250, 560-210\).
При додаванні чисел виду \(340+250\), ми спочатку розкладемо подані нам числа на розрядні доданки. Потім до сотень ми додаємо сотні, а до десятків—додаємо десятки. Отримані результати ми додаємо між собою.
\(340+250=300+40+200+50=(300+200)+(40+50)=500+90=590\)
У даному випадку ми з тобою будемо використовувати правило додавання суми до суми:
\((а+b)+(с+d)=(a+c)+(b+d)\)
Також, ми можемо розмірковувати так:
1. \(340\)—це \(34\) десятки, \(250\)—\(25\) десятків.
2. Додаю десятки поміж собою: \(34+25=59\) десятків.
3. \(59\) десятків—це число \(590\).
\(340+250=34 дес.+25 дес.=59 дес.=590\)
При відніманні виду 560-210, розкладаємо подані числа на розрядні доданки. Потім від сотень віднімаємо сотні, а від десятків—десятки. Отримані результати додаємо поміж собою.
\(560-210=(500+60)-(200+10)=(500-200)+(60-10)=300+50=350\)
У даному випадку ми використовуємо правило віднімання суми від суми.
\((a+b)-(c+d)=(a-c)+(b-d).\)
Ще ми можемо розмірковувати наступним чином:
1. \(560\)—це \(56\) десятків, а \(210\)—це \(21\) десяток.
2. Віднімаємо десятки від десятків: \(56-21=35\) десятків.
3. \(35\) десятків—це число \(350\).
\(560-210=56 дес.-21 дес.=35 дес.=350\)
Джерела:
https://pochclass.ucoz.ru/avatar/books/metodika-vikladannya-matematik_.pdf
https://studfile.net/preview/5720840/page:30/
http://bdpu.org:8080/bitstream/123456789/254/1/Koval%20L.V.%2C%20Skvortsova%20S.O.%20Metodyka%20navchannya%20matematyky%20v%20pochatkoviy%20shkoli.Teoriya%20i%20praktyka.pdf
https://www.slideshare.net/reedbok/volodarska-matematika-3kl1semrivkind