1. Натуральні числа й дії з ними

  1. Числові і буквені вирази

  2. Початкові геометричні поняття: пряма, відрізок, промінь, ламана, прямокутник

  3. Координатний промінь

  4. Порівняння натуральних чисел

  5. Округлення чисел. Прикидка і оцінка результатів обчислень

  6. Закони арифметичних дій. Обчислення з багатозначними числами

  7. Формули. Рівняння. Спрощення виразів

  8. Кут. Вимірювання кутів

  9. Множення натуральних чисел. Властивості множення

  10. Ділення з остачею

  11. Степінь числа

  12. Розв'язання текстових задач арифметичним способом

  13. Прямокутний паралелепіпед

  14. Об'єм прямокутного паралелепіпеда

 2. Звичайні дроби та дії з ними

  1. Уявлення про звичайні дроби

  2. Правильні і неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення

  3. Порівняння дробів

  4. Додавання й віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

  5. Мішані числа

 3. Десяткові дроби

  1. Уявлення про десяткові дроби

  2. Порівняння десяткових дробів

  3. Додавання і віднімання десяткових дробів

  4. Множення десяткових дробів

  5. Ділення десяткового дробу на десятковий дріб

  6. Середнє арифметичне і ділення десяткових дробів на натуральне число

  7. Відсотки. Задачі на відсотки: знаходження відсотка від величини і величини за її відсотком