Теорія:

Зверни увагу!
Ділення на десятковий дріб замінюють діленням на натуральне число.
Щоб поділити число на десятковий дріб, треба:
1) в діленому і дільнику перенести кому праворуч на стільки цифр,
скільки їх після коми в дільнику;
2) після цього виконати ділення на натуральне число;
3) якщо в діленому не вистачає знаків, тоді праворуч приписують нулі.
Правило є наслідком основної властивості дробу (лінію дробу замінюємо діленням): чисельник і знаменник дробу можна помножити на відмінне від нуля число (розширити дріб).
 
В даному випадку множимо на \(10, 100, 1000\) і т.д.
 
 
Наприклад, 1,5:0,5=1,5100,510=155=15:5=3.
Коротше можна записати так: \(1,5 : 0,5 = 15 : 5 = 3\).
Перенесли кому в діленому \(1,5\) і в дільнику \(0,5\) на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику \(0,5\), тобто на один знак. 
 
 
0,24:0,06=0,241000,06100=246=24:6=4.
Запишемо коротше: \(0,24 : 0,06 = 24 : 6 =4\).
Перенесли кому в діленому \(0,24\) і в дільнику \(0,06 \) на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику \(0,06 \), тобто на два
 
 
Розглянемо ще приклади ділення на десятковий дріб.
 
1.  \(11,232 : 3,12 = 1123,2 : 312 =3,6\)
1123,2936¯312¯3,618721872¯0
 
2. \(4,05 : 0,225 = 4,050 : 0,225 = 4050 : 225 = 18\)
 4050225¯225¯1818001800¯0